Tarihçe

TOPAL ailesinin bir girişimi olan şirketimiz ailemizin 50 yılı aşkın iş deneyiminin bir parçasıdır. Faaliyetlerimizin temeli 1965 yılında Dr.Mustafa Topal'ın ilk şahsi firmasını kurması ve 1970 yılında Ecz.Perihan Topal'ın Ecz.Perihan Topal İthalat İhracat Mümessillik firmasını kurması ile atılmıştır. 1966'da Romanya'dan Dr.Anna Arslan'ın özel ilaçlarının ve S.S.C.B. 'den tıbbi alet ve cihazların ithalatı ve yurtiçinde satışı başlamıştır. Dr.Mustafa Topal'ın Doğu Avrupa ülkelerine yaptığı seyahatlerde halk sağlığına verilen önem ve halk sağlığına ilşkin ürünlerin çok ekonomik olması dikkatini çekmiştir. Halk sağlığı alanındaki araştırmalar sonucu Institute of Immunology and Virology Torlak, Belgrat – Sırbistan, Institute of Immunology Inc, Zagreb – Hırvatistan ve V/O Medexport – Rusya bünyesinde ki enstitülerinin aşı ve serumlarının Türkiye'de satış çalışmaları başlamıştır.

1967
 • Institute of Immunology and Virology Torlak tarafından üretilen Oral Çocuk Felci Aşısı, ülkemiz Sağlık Bakanlığınca kullanılmaya başlamıştır. 40 yıldan fazla süren işbirliği enstitünün 2000'li yılların başında üretimi durdurması ile son bulmuştur.
 • S.S.C.B.'de ki Medexport firması aracılığı ile ülkemizin Tetanoz Aşısı, Difteri-Tetanoz Aşısı, Difteri-Tetanoz-Boğmaca Aşısı ve Kızamık Aşısı ihtiyaçları karşılanmaya başlamıştır ancak bu işbirliği S.S.C.B.'nin 1984 yılında dağılması ile son bulmuştur.


1973
 • İlaç hammaddeleri ithalatı ve yurtiçi ilaç ve ilaç hammadeleri satışı amacıyla Ankara'da Keymen Ecza Depoculuk ve Ticaret Ltd. Şti. kurulmuştur. Kuruluşunu takiben Türkiye'de ki pekçok ilaç fabrikasının ilaç hammadesi ihtiyaçlarını S.S.C.B., Çin Halk Cumhuriyeti, Macaristan ve Yugoslavya'da ki kaynaklarından ithal ederek karşılayan şirket, beşeri ecza depoculuğu ile de geniş bir yurtiçi dağıtım kanalı oluşturmuştur. Şirket 1985 yılında beşeri ecza depoculuğu faaliyetlerine son vermiştir. İlaç sanayinde artan faaliyetleri ile şirketin adı 2006 yılında Keymen İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak değiştirilmiş ve akabinde 2013 yılında A.Ş. olarak tescil edilmiştir. 2016 yılında Topal ailesinin Keymen İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ki ortaklığı son bulmuştur.


1980 - 1990
 • Çin Halk Cumhuriyeti'nden kimyevi maddeler, tıbbi ürünler ve hafif sanayi ürünleri ithalatına ağırlık verilmiş ve halen ülkemizde yaygın olarak kullanılan Çin menşeili beden derecelerinin ve mikroskopların ülkemize ilk ithalatı gerçekleştirilmiştir.


1994
 • Serum Institute of India Ltd, Pune – Hindistan'ın Türkiye Temsilciliğine Keymen İlaç bünyesinde başlanmış ve 25 yılı aşan bu işbirliği Keymen İlaç tarafından başarı ile yürütülmektedir.


1996
 • Serum Institute of India Ltd üretimi Tetanoz Aşısı, Difteri-Tetanoz Aşısı, Difteri-Tetanoz-Boğmaca Aşısı Türkiye'de kullanılmaya başlamıştır.


2000
 • Şimdiki adı BB-NCIPD Ltd, Sofya - Bulgaristan olan National Center of Infectious and Parasitic Diseases enstitüsü ile ilişkiler başlamış ve PPD Test Tüberkülin ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır.
 • Laboratoires SERB S.A., Paris - Fransa ile işbirliği başlamış ve CONTRATHION %2 flakon ( pralidoksim metilsülfat ) ilk antidot ilacımız olarak kullanıma sunulmuştur. Halen devam eden işbirliğimiz kapsamında antidotlar dahil çeşitli özel ilaçların tedariğini SERB firması ile beraber yapılmaktadır.


2003
 • Türkiye'de ki Kızamık Eliminasyon Programı için kullanılacak Kızamık aşılarının tamamı Serum Institute of India Ltd tarafından karşılanmıştır.
 • Soğuk Zincir Ürünleri kapsamında aşı nakil kapları için AOV International, Noida - Hindistan ve sıcaklık takip ürünleri için Berlinger & Co AG, Ganterschwil - İsviçre ile işbirliği başlamıştır. 2003'ten beri Berlinger & Co AG 'in Türkiye distribütorü ve temsilcisidir. Ülkemizde ki tüm Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde güvenle kullanılan Fridge-tag2 sıcaklık takip cihazları şirketimizce tedarik edilmektedir.
 • Tomed Ticaret Limited, Lefkoşa – KKTC nin kuruluşu gerçekleştirilmiş ve 2015 yılı sonuna kadar uluslararası ticarette aktif olarak faaliyet göstermiştir. 2016 yılında yönetim kurulunun aldığı karar ile faaliyetlerine son vermiştir.


2004
 • İlaç alanında ki büyüme faaliyetleri çerçevesinde 2004 yılında Emre Ecza Depoculuk Ticaret Ltd. Şti. faaliyetine başlamıştır.
 • CIGB - Heber Biotec Ltd, Havana - Küba tarafından üretilen Hepatit B Aşısı ülkemizde kullanılmaya başlamıştır.


2006
 • Şirketimizin sermayesi tamamı ödenmiş olarak 1.000.000.- TL ye çıkarılmıştır.
 • P.T.Bio Farma, Bandung - Endonezya'nın Türkiye Temsilciliğine Keymen İlaç bünyesinde başlanmış ve Oral Çocuk Felci Aşısı ülkemizde kullanıma sunulmuştur. 10 yılı aşan bu işbirliği Keymen İlaç tarafından başarı ile yürütülmektedir.


2008
 • Astra Zeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. den MYSOLİNE tablet ( pirimidon ) ruhsatının devri için anlaşma imzalanmıştır ve ürün önce Keymen İlaç tarafından 2018 yılından itibaren de şirketimiz tarafından ruhsatlı olarak ülkemizde ürettirilmektedir.


2012
 • Rich Pharma, Bakü – Azerbaycan ile OCTAMAR Balık yağı ve Multivitamin şurubumuzun ihracatı için başlayan işbirliğimiz Gürcistan'ı da içine alarak başarı ile devam etmektedir.


2013
 • Sinovac Biotech Co. Ltd. ile işbirliğinin temelleri atılmış ve Türkiye Temsilciliği Keymen İlaç bünyesinde devam etmektedir. İnaktif Hepatit A Aşısı'nın ülkemizde doluma hazır bulkdan aşı dolumu 2014 yılında başarı ile tamamlanmıştır ve tamamı yerli üretim için çalışmaları devam etmektedir.


2014
 • SK Chemicals, Seoul – Kore ile işbirliğinin temelleri atılmış ve aşılar konusunda Türkiye'de ortak çalışmalara başlanmıştır.
 • Keymen İlaç – Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile SAN-TEZ projesi kapsamında rekombinant Hepatit B Aşısı için teknoloji transferi projesi başlatılmış ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesinde Techinvention Healthcare Ltd, Mumbai – Hindistan danışmanlığında ve desteği ile Aşı ArGe Laboratuvarı kurulmuştur. 2 yıllık süre içinde teknoloji transferi başarı ile gerçekleştirilmiş ve ülkemizde ki ilk rekombinant Hepatit B Aşısı tüm üretim süreçleri ile gerçekleştirilmiştir.


2015
 • Yurtiçinde ruhsatlı beşeri ilaçlarımız ve gıda takviyelerimizin ortak dağıtım ve pazarlaması için GM-BAY Sağlık – İstanbul ile başlayan işbirliğimiz artarak ve gelişerek başarılı bir şekilde devam etmektedir.


2016
 • İhracat çalışmalarına başlayan şirketimiz 2016 yılında İKMİB İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliğine üye olmuştur.


2017
 • Şirketimiz ilaç sektörü ile ilgili faaliyetlerine "EMRE ECZA İLAÇ AŞI SANAYİ TİCARET VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ." ünvanı ile devam etmektedir. Ecza depoculuk faaliyeti bırakılmıştır.
 • SPb-NIIVS, St.Petersburg – Rusya ile işbirliğine başlayan şirketimiz doluma hazır bulkdan aşı dolumu projesini Mefar İlaç tesislerinde gerçekleştirmiştir. Türkiye'de üretilmiş ilk trivalan grip aşısı olan ürünümüz, 2018 yılında Latin Amerika ülkelerine 1.milyon doza yakın bir miktarda ihraç edilmiş ve 2018 yılında güney yarımküre de başarı ile kullanıma girmiştir.
 • Şirketimiz yapılan seçimlerde SÜRDER Sağlık Ürünleri Derneği Denetim Kurulu'na seçilmiştir.
 • Kora Healthcare Ltd, Dublin - İrlanda ile işbirliğine başlanmıştır.


2018
 • Şirketimiz yapılan seçimlerde İKMİB İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'ni temsilen 4 yıllık süre için TİM Delegesi olarak seçilmiştir.
 • Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (LifeSci) ile çeşitli danışmanlık projeleri gerçekleştirilmiştir.
 • Şirketimiz İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi'ne üye olmuştur.


2019
 • SK Bioscience aşı üretim tesislerinin GMP denetim süreçleri başarı ile tamamlandı.
 • Şirketimiz yapılan seçimlerde İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi'nin Denetim Kurulu'na seçilmiştir.
 • Şirketimiz yapılan seçimlerde SÜRDER - Sağlık Ürünleri Derneği'nin Denetim Kurulu'na seçilmiştir.
 • İhracat için işbirliği yapmaya başladığımız Merkez İlaç firması ile beraber MEDICA Düseldorf fuarına açtığımız stand ile katıldık.