İlaç Yan Etki Bildirimi

Tüketiciler, kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekim, eczacı veya hemşireleri ile konuşmalıdır. Ayrıca karşılaştıkları yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmelidirler. Böylece meydana gelen yan etkileri bildirerek kullandıkları ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaklardır.