İlaç Yan Etki Bildirimi

Emre Ecza İlaç Aşı Sanayi’nin tüm tıbbi ürünleri için yan etki/advers reaksiyon bildirmek isterseniz TÜFAM bildirim formunu doldurup emreecza@deltapv.com adresine gönderiniz.

Tüketiciler, kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekim, eczacı veya hemşireleri ile konuşmalıdır. Ayrıca karşılaştıkları yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmelidirler. Böylece meydana gelen yan etkileri bildirerek kullandıkları ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaklardır.