Değerler

Önce "insan" anlayışı
Önce “İnsan” anlayışı ve yaşam kalitesini ön planda tutarak tüm birey ve kuruluşlara kaliteli ve uygun maliyetli ürün ve hizmet sunarız.
İNSAN anlayışı; verilen tüm hizmetlerin temelinde insanın değerli olduğunu bilerek, empatik yaklaşımla kaliteye önem verip herkese eşit mesafede saygıyla yaklaşmaktır.

Güven ve güvenilirlik
Tüm ilişkilerimizde bir güven ortamı yaratmaya özen gösteririz. Yapabileceğimiz şeyler için söz verir, verdiğimiz sözleri zamanında ve doğru bir biçimde etik ve güvenilir hizmet anlayışı çerçevesinde yerine getiririz.
Güven -Güvenilirlik; düşünce, söz ve eylem birliğidir; diğer anlamı ile yapılabilecekler için söz vermek, verilen sözleri zamanında ve doğru bir biçimde yerine getirmektir.

Çalışkanlık
Topluma ve çevreye saygı göstererek sürekli gelişim ve yükselmek için çalışırız. Dinamik, yaratıcı, yenilikçi ve başarıyı hedefleyen bir ekip olarak deneyimlerimizi bizi daha çok geliştirecek şekilde birbirimizle paylaşırız.
Çalışkanlık; başarıya giden yolda sorumluluğumuz olan işlerin istek ve hevesle en kısa sürede, engeller karşısında azimle, doğru ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi için zihnen ve bedenen sarf edilen emektir.

Dürüstlük ve Şeffaflık
Düşündüğümüz, söylediğimiz ve yaptıklarımız arasındaki tutarlılık ve uyuma özen gösteririz. Tüm birey ve kuruluşlarla iletişimimizde açık olmaya dikkat eder ve etik bir işbirliğine önem veririz.
Dürüstlük ve şeffaflık; doğruları ve gerçekleri açık ve net olarak ortaya koymaktır.

Yaratıcılık ve farkındalık
Problemleri fark etmeyi, farklı düşünmeyi, çözüm geliştirmeyi, mevcut bilgilerimizden yeni bilgiler üretmeyi ve yaratıcı düşünmeyi destekleriz ve fırsatları değerlendirmeye özen gösteririz.
Yaratıcılık ve Farkındalık; kendisinin ve etrafının farkında olarak, yaşamı daha kolay, daha güzel hale getirmek veya sorunlara çözüm üretmek adına alışıla gelmiş yaklaşımların dışına çıkarak olaylara çok yönlü bakabilmek, özgün fikirler üretmek ve uygulamaya geçirmektir.

Karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü
İlişkide bulunduğumuz tüm birey ve kuruluşlarla iletişimimizde karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye önem veririz.
Sevgi, Saygı ve Hoşgörü; ilişkilerin tümünde temel olması gereken, içlerinde özen, iyi niyet, fedakarlık, anlayış barındıran; başkalarının fikirlerine ve değer yargılarına önem vermemizi sağlayan duygular ve eylemler bütünüdür.

Sorumluluk
İşleri ve görevleri sahiplenmeye, bunlarla ilgili sorumluluk almaya ve olması gerektiği gibi gerçekleştirmeye özen gösteririz. Şirketin vizyonu, misyonu, değerleri, hedef ve amaçlarını anlayarak, benimseyerek ve sahiplenerek çalışırız.
Sorumluluk; yapmakla mükellef olduğumuz bir işi görev bilinciyle benimseyerek zamanında, tam olarak ve gerektiğinde cesaretle yerine getirmektir.Emre Ecza Değerleri, personel toplantıları sonucunda hep birlikte tanımlanmıştır.