Farmakovijilans

Şirketimizce ruhsatlandırılmış tüm beşeri tıbbi ürünler ile ilgili olarak advers etkileri farmakovijilans mevzuatı uyarınca şirketimize aşağıdaki formu da doldurarak tüm iletişim kanallarımız üzerinden iletebilirsiniz.

Emre Ecza İlaç Aşı San. Tic. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Adres: Şehit Ali Gaffar Okkan Cad. 822. Sok. 1 A Blok No: 1 Gölbaşı 06830 ANKARA
Telefon : 0 312 484 69 62
Faks : 0 312 484 69 62
E-posta : fv@emreecza.com

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

TÜFAM BİLDİRİM FORMU